จะเริ่มทำ EA ได้อย่างไร (EA ไม่ได้เหมาะสมกับทุกองค์กร)

สิ่งหนึ่งที่มักถูกถามอยู่เรื่อย ๆ คือ หลังจากที่ได้รับรู้เรื่อง EA และคิดว่าอยากที่จะนำกรอบ EA มาใช้ องค์กรควรจะเริ่มอย่างไร เพราะ EA เองมีหลาย Framework มาก ๆ เราควรจะใช้ Framework แบบไหน จะเริ่มทำ EA...

Enterprise Architecture คือ อะไร

EA หรือ Enterprise Architect เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน และปัจจุบันนี้ หากองค์กรใดต้องการที่จะใช้ Framework ในการนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เช่น Thailand Quality Award (TQA), EdPEx (Educational Performance Excellence), EFQM (European Foundation for Quality...

Excellence Habits Quote

อุปนิสัย หรือ habit  ได้ถูกนิยามไว้ใน Wikipedia คือ  “settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up.” สิ่งที่เราได้ทำหรือปฏิบัติอย่างเป็นประจำ และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะอุปนิสัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเรา...

ตอนที่ 1: Excellence คืออะไรกันแน่

FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Excellence คือ คำที่องค์กรทุกองค์กรปราถนา เช่น Performance Excellence, Excellence Organization, Excellence Center ... สุดท้ายแล้ว มันคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็พูดกันไป แต่ถ้าถามจริงๆว่า แล้ว Excellence คือ อะไร ท่านก็มักจะอึ้งไปพักใหญ่...

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?