จะเริ่มทำ EA ได้อย่างไร (EA ไม่ได้เหมาะสมกับทุกองค์กร)

สิ่งหนึ่งที่มักถูกถามอยู่เรื่อย ๆ คือ หลังจากที่ได้รับรู้เรื่อง EA และคิดว่าอยากที่จะนำกรอบ EA มาใช้ องค์กรควรจะเริ่มอย่างไร เพราะ EA เองมีหลาย Framework มาก ๆ เราควรจะใช้ Framework แบบไหน จะเริ่มทำ EA...

บทบาทผู้นำที่ดี

การเป็นผู้นำที่ดี ควรเป็นผู้นำที่ “ไว้ใจได้” พูดคำไหนคำนั้น พูดอย่างไรทำอย่างนั้น “ไม่ขี้ลืม” และ สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องสร้าง Trust & Believe 🤔...อันนี้ผมต้องขีดเส้นใต้ล้านเส้น เพราะองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเกิดจากแม่ทัพที่ดี และการเป็นแม่ทัพที่ดีควรมี...

Excellence Habits Quote

อุปนิสัย หรือ habit  ได้ถูกนิยามไว้ใน Wikipedia คือ  “settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up.” สิ่งที่เราได้ทำหรือปฏิบัติอย่างเป็นประจำ และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะอุปนิสัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเรา...

ตอนที่ 1: Excellence คืออะไรกันแน่

FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Excellence คือ คำที่องค์กรทุกองค์กรปราถนา เช่น Performance Excellence, Excellence Organization, Excellence Center ... สุดท้ายแล้ว มันคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็พูดกันไป แต่ถ้าถามจริงๆว่า แล้ว Excellence คือ อะไร ท่านก็มักจะอึ้งไปพักใหญ่...

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?