การเป็นผู้นำที่ดี

ควรเป็นผู้นำที่ “ไว้ใจได้” พูดคำไหนคำนั้น พูดอย่างไรทำอย่างนั้น “ไม่ขี้ลืม
และ สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องสร้าง Trust & Believe 🤔...อันนี้ผมต้องขีดเส้นใต้ล้านเส้น เพราะองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเกิดจากแม่ทัพที่ดี และการเป็นแม่ทัพที่ดีควรมี

 1. การเคารพให้เกียรติและจริงใจ (Respect & Sincere) 🤗 อันนี้เป็น "พื้นฐาน" ของ "ทุกสิ่ง" และในข้อถัด ๆ ไปด้วย และแม้แต่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติปีล่าสุด 2561-2562 ก็เน้นขึ้นมาด้วย (อ่านได้ในคำอธิบายเกณฑ์ 1.2 หน้า 87 เรื่องแบบอย่างที่ดีของผู้นำระดับสูง) ... มนุษย์ทุกระดับมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังนั้น Treat ทุกระดับด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ทาส หรือ Look down โดยเห็นว่าฉันเป็นหัวหน้า ฉันจ่ายเงิน (ไม่มี Respect กับลูกน้อง) จะทำอย่างไรก็ได้ และทำทุก ๆ สิ่งด้วยความจริงใจ (คนมันดูออกครับระหว่าง Fake & Sincere)
 2. เห็นคุณค่าในตัวลูกน้อง (ทุกคนมี Value)
 3. อย่าโกหก เพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ มา
 4. อย่าทำในสิ่งที่ผิดธรรมภิบาล เพราะนี่คือรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) จึงต้องทำให้ดีไม่ใช่เหมือน
  แม่ปูจะสอนลูกปูให้เดินตรง ลูกปูก็ไม่ฟังหรอกในเมื่อแม่ปูก็เดินเบี้ยวอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันที่ดีจึงต้องมีธรรมาภิบาล ผู้นำไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือโกงได้เป็นโกง, ไม่สนความถูกต้องแต่เอาหลักกูเป็นหลัก, ทำเรื่องเสื่อมเสีย อาทิ sexual-harassment
  (ผมว่าในไทยเราเมืองพุทธก็จริง แต่ขาดมาก ๆ ครับ เพราะผมสังเกตุเห็นมาก ในเรื่องความไม่สมควร เช่น ชาย/หญิงอยู่กันสองคนในที่ลับ การลูบหัว จับมือถือแขน พูดจาสองแง่ของง่ามในเชิงฉันชู้สาว แล้วอ้างเอ็นดูเนี่ย เรียกว่าเอาสีข้างเข้าถูครับ (เอ็นดู คือ ใจชอบไปแล้วครึ่งหนึ่ง)...
  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาที่จะตามมาในอนาคต เช่น อภิสิทธิ์ต่าง ๆ เนื่องจากจะเกิด "คุณนายเงา" ในที่ทำงาน, สร้างความแตกแยก, เสียระบบ, หมดความเชื่อถือ, เกิดแต่เรื่องนินทา .. เมืองนอกเขาถึงต้องมี sexual-harassment policy)
 5. อย่าเห็นลูกน้องเป็นศัตรู ... เขามาช่วยเราทำงานให้สำเร็จ และ อย่าฆ่าลูกน้องเมื่อเสร็จศึก โดยเฉพาะขุนพล ในทำนองที่ว่า "เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น เราจะไม่มีมิตรในอนาคต
 6. อย่า Take credit คนเดียว ... เพราะมันคือความสำเร็จของทีม
 7. มีความยุติธรรม และต้องเด็ดขาดในการจัดการคนที่ไม่ดี มิฉะนั้นคนดีจะอยู่ไม่ได้ และองค์กรจะห้อมล้อมไปด้วยคนไม่ดี หรือ เป็นรังโจรดี ๆ นี่เอง

แต่ถ้าเยอะไป ผมว่าเอาง่าย ๆ (เหมือนศีล 5 คือมีพื้นฐานที่ดีและทำเป็นกิจวัตร) นั่นคือ
1. เคารพให้เกียรติด้วยความจริงใจ (Respect & Sincere)
2. มีความยุติธรรม และ
3. บริหารด้วยบนพื้นฐานการมีธรรมาภิบาลที่ดีเสมอ (สิ่งนี้สำคัญมาก ๆ ในการเลือกผู้นำเพราะผมเชื่อว่า คนเรานิสัยเปลี่ยนไม่ได้ หากเลือกผู้นำได้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องไม่เป็นคน คดในข้อ งอในกระดูก เพราะมันจะสร้างแต่ปัญหา เหมือนกับเรามีโจรอยู่ในบ้าน และของหายตลอดเวลา คำถามคือ เราควรจะทำอย่างไร? สิ่งที่ควรทำคือ กำจัดโจรออกไป บ้านเราถึงจะสงบสุข)

แต่ถ้าอยากเป็นผู้นำที่สุดยอด ควรใช้หลักทศพิธราชธรรม
หลักทศพิธราชธรรม เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ราชธรรม 10 
1. ทาน (ทานํ) การให้และแบ่งปัน ให้การสนับสนุนแก่คนทำดี
2. ศีล (สีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจาและใจ
3. บริจาค ( ปริจาคํ ) การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4. ความซื่อตรง ( มทฺทวํ ) คือ การปฏิบัติโดยซื่อสัตย์ซื่อตรง สุจริตมีความจริงใจ
5. ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยนกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม
6. ความเพียร ( ตปํ ) คือ ความเพียร ต้องการทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์
7. ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงความโกรธไม่เกรี้ยวกราดไม่วินิจฉัยความด้วยอำนาจความโกรธ
8. ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การไม่เบียดเบียนไม่หลงอำนาจ ไม่อาฆาตเกลียดชัง
9. ความอดทน (ขันติ) คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวงอดทนต่องานที่ตรากตรำเหนื่อยยาก
10. ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก

Last Update: December 22, 2017  

December 22, 2017   2023   Athisarn Wayuparb    TQA    

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?